Handledning

Handledning för samtalsterapeuter, chefer/arbetsledare och behandlingspersonal.

Jag erbjuder handledning för praktiserande samtalsterapeuter, enskilt eller i grupp.

Som handledare för dig som chef/arbetsledare eller behandlingspersonal stödjer jag dig att se såväl dina styrkor som dina utvecklingsområden. Det vi kan uppleva som vår svaghet kan bli till vår viktigaste styrka! Att i dialog utforska dig, med fokus på hur du vill utvecklas i ditt yrke, men också din egen personliga utveckling.
 

Handledning ska vara ett andrum, en plats, där vi kan få vara oss själva och uttrycka känslor och tankar fritt, utan att känna oro för att bli bedömda eller att inte vara okej. En plats där vi också får stöd för att förstå våra reaktioner, tankar och känslor. Handledningen ger oss verktyg att använda i vårt yrke så att vi kan ha största nytta av vår personlighet .

 

Min handledarutbildning, som vilar på ett transpersonellt och integrativt perspektiv, har jag erhållit vid Psykosyntesakademien i Stockholm.

Att med perspektiv se vår personlighet och spegla den i vår yrkesroll. Hur vill jag använda vår personlighet i min yrkesroll?