Utbildning

Min grundutbildning har jag i beteendevetenskap (fil kand 1981) och jag diplomerades som psykosyntesterapeut 2000 efter 4,5 års utbildning vid PsykosyntesInstitutet i Göteborg. Utbildningen anordnas i enlighet med European Association for Psychosynthesis Psychotherapy (EAP) och European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP).

Jag är ansvarsförsäkrad i Psykosyntesföreningen, yrkesorganisationen för Sveriges diplomerade psykosyntesterapeuter.

http://psykosyntesforeningen.se/

Jag är utbildad ledare i familjekonstellationer utifrån Bert Hellingers metod och har vidareutbildat mig inom Bio energetic för Carlos Chan i Stockholm.

Min resa 

Tidigt i livet upplevde jag en nyfikenhet på hur jag fungerade och mina inre möjligheter. I början på 90-talet förde mitt sökande mig så småningom till en psykosyntesguide. Där kände jag att jag hittat min plats för växande. Jag upplevde mig hörd och respekterad i att det är jag som är experten på att hitta mina svar. Hur läkande det var att få tillgång till en mänsklig spegel där jag kunde spegla mig och hitta min väg hem till mig själv. 

I hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med människor. Under nästan 30 år med frågor kring personalutveckling och personalsocial verksamhet inom Göteborgs kommun. Min egen längtan efter växande och erfarenheten av psykosyntesens synsätt och verktyg var en stor tillgång för mig i det arbetet.