Psykosyntes
en psykologi med själ och helhet


Grunden för mitt sätt att arbeta som samtalsterapeut har jag i Psykosyntes. Den utvecklades av Roberto Assagioli (1888-1974) som var verksam i Italien. Som psykiatriker var han förankrad i vetenskapen, och hade tidigt samröre med både Freud och Jung, men influerades av den österländska filosofin och dess andliga perspektiv.


Att bli speglad  och få syn på oss själva. Det är meningen med att gå i samtalsterapi.

Assagioli utvecklade en psykologi där det friska hos människan stod i fokus och hennes inneboende resurser. Bakom våra beteenden och strategier finns orsaker men också möjligheten att finna den friska kärnan i oss. För att utveckla vår potential behöver vi se oss som en helhet där kropp, intellekt, känsla och själ behöver ta plats.  

 Assatioli  beskriver sitt arbetssätt med orden;

"En metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att förbli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att "epassivt ge efter för det psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv". 

I psykosyntes är vår vilja den mest centrala funktionen i vårt psyke. Den har den avgörande betydelsen i vår förmåga att ta eget ansvar, se valmöjlighete och skapa drivkraften i vårt liv. Kärlek och mening behöver viljan för att kunna manifestera sig. 

En av grundstenarna i psykosyntes är att det är du som har alla svaren på dina frågor och den kunskap som behövs för att komma vidare och lösa de problem som hindrar dig i livet. 

I det terapeutiska arbetet använder vi samtalet som grund. Drömmar, kroppens visdom, gestalttekniker, visualiseringar, skrivande och målande hjälper oss att nå din kunskap om dig bortom intellektet.

På PsykosyntesInstitutets hemsida. http://www.psykosyntesinstitutet.se  finner du mer information om psykosyntes och dess grundare Roberto Assagioli.