Kriser och att komma vidare!

Kriser inträffar i våra liv och kan vara händelser och upplevelser som för alltid förändrar oss.


Ibland är det händelser som vi själva inte rår över och kan påverka, ibland är det val vi själva gör.
Vi blir övergivna, svikna, utsätts för katastrofer, någon nära dör ifrån oss, vi blir själva sjuka. Livet ställs på ända och smärta, förtvivlan, sorg och kanske vrede väcks i oss.

Att bli förälder eller vara på väg att ta klivet in i vuxenlivet kan också innebära en kris. Kanske känner vi oss inte riktigt rustade för det nya ansvar som väntar. Rädsla och oro väcks i oss.

I samtalsterapi skapar vi ett tryggt och skyddat rum, där du får möjlighet att uttrycka det som behöver få ta plats.


Kriser kan också växa inom oss

Det är som att livet kommer i kapp oss. Kanske gör vår historia sig påmind. En känsla att" sitta fast" i oss själva. 

Svårt att somna eller vaknar med oro och ångest. Kanske kroppen gnisslar och uttrycker smärta, kanske börjar vi tappa kontrollen över vårt ätande, alkoholkonsumtion eller andra droger.

Vi behöver ta våra känslor och vår kropps reaktioner på allvar.  Om vi lyssnar kommer vi att förstå vad det är som behöver förändras inom oss eller i vårt liv.  Det ger oss möjlighet att ta ansvar och befria oss från det som inte längre föder oss. En förlösning som gör oss fria från att bli offer för vår historia eller det som händer oss nu i livet.
Fria att istället ta vårt liv i anspråk, kärleksfullt mot oss själva och andra.

I samtalsterapi, går vi en bit tillsammans på den vägen.