Ett rum för dig, på dina villkor!

Jag, som samtalsterapeut, erbjuder dig en plats där du får finnas på dina villkor, med dina tankar och känslor.  Min uppgift är att spegla dig och ställa de där frågorna vi kanske inte vill höra, de som hjälper oss att komma vidare. Att stödja dig att våga stanna upp och känna.

Kanske upplever du dig som att sitta fast eller har du tappat bort dig själv? Gamla mönster behöver brytas, lusten och glädjen vill inte infinna sig, dina relationer fungerar inte som du önskar. Kanske har du funderingar kring existensiella frågor eller upplever att du har ett destruktivt förhållande till mat eller alkohol och droger.  

Kanske längtar du att få ta dig själv och ditt liv i anspråk!Varför kan vi behöva en samtalsterapeut?

Vi behöver spegla oss i en annan människa för att få syn på oss själva, för att bli till. Den spegeln vill jag vara i vårt samtal och stödja dig att stanna upp i sånt som kan kännas ovant och svårt. 

Tankar och känslor som inte varit självklara att visa och känna. När vi ger plats för dem har vi chansen att få syn på oss själva. Då kan vi också lyssna till det som klingar i oss och får vårt hjärta att sjunga.
Ibland behöver vi ta oss djupt in i vår skog, kan nästan uppleva att vi går vilse, för att hitta hem.
Den resan är jag villig att stödja dig i, både i dina upplevelser av smärta, ilska, skam, skuld, sorg och besvikelser. Det är vägen som för oss hem, hem till vår glädje och kreativitet. Att börja den resan känns oftast både spännande och skrämmande för de flesta av oss. Kanske är du ovan vid att prata om dig själv och stå i fokus? Kanske finns det också en längtan i dig att få prata om det som aldrig fått pratas om och känna det som aldrig fått kännas?

Våra samtal är på dina villkor!